In moderne organisaties worden steeds meer gegevens digitaal vastgelegd

in applicaties en de daarbij behorende databestanden. Deze gegevens bevatten

een schat aan informatie over de organisatie en de bedrijfsprocessen.

 

Bangalo Advies helpt u deze ‘ruwe’ gegevens te vertalen naar bruikbare informatie

ter ondersteuning van strategie en beleid en de aansturing van operationele processen.

Daarnaast is Bangalo Advies gespecialiseerd in complexe kostprijsberekeningen. Als u bijvoorbeeld wilt weten wat een bepaalde bedrijfsactiviteit kost of gaat kosten, verzamelt

en analyseert Bangalo Advies uw bedrijfsproces en de bijbehorende gegevens en vertaalt

dit naar een betrouwbare kostprijsberekening.

 

Bangalo Advies is breed inzetbaar. U kunt er onder andere terecht voor:

• het opstellen van jaarplannen/begrotingen

• complexe kostprijsberekeningen en de ontwikkeling van kostprijsmodellen

• het beheer van administratieve applicaties

• het bepalen van een integrale organisatie- en communicatiestructuur

• projectplanning en -beheer

• het schrijven van een bedrijfsplan

• het invoeren van managementinformatiesystemen

• advies op financieel-economisch en facilitair terrein

• interimmanagement op het gebied van financieel en facilitair beheer

 

Voor meer informatie over werkervaring, zie het curriculum vitae.

 

Meervlietstraat 47

1981 BK  Velsen-Zuid

T 0255 523294

M 0615096880

E info@bangalo.nl